VINTERSERIEN

VELG KAMP
KampnrLagBane
Ilkast-Kølmoen 2 4
Grønberg 1-Korsvegen 2 6
Grønberg 1-Korsvegen 2 6
Brannåsen-Korsvegen 1 1
Treff 1-Vestsida 1 3
Treff 1-Vestsida 1 3
Ilkast-Kølmoen 2 4
Grønberg 1-Korsvegen 2 6
Brannåsen-Korsvegen 1 1
Treff 1-Vestsida 1 3
Heimdal 1-Læmp 1 4
Heimdal 1-Læmp 1 4
Heimdal 3-Likast 6
Grønberg 2-Heimdal 2 1
Hyttfossen-Trods 3
Heimdal 3-Likast 6
Heimdal 1-Læmp 1 4
Grønberg 2-Heimdal 2 1
Hyttfossen-Trods 3
Klefstadhaugen 4-Vestsida 3 4
Klefstadhaugen 3-Treff 2 1
Heimdal 4-OIF Skotthyll 3
Klefstadhaugen 4-Vestsida 3 4
Heimdal 4-OIF Skotthyll 3
Klefstadhaugen 3-Treff 2 1
Tor-Tur 2-Treff 3 4
Tor-Tur 2-Treff 3 4
Læmp 3-Tjua 6
Eggkleiva 2-Klefstadhaugen 1 1
Melhus 1-Plattbom 1 3
Tor-Tur 2-Treff 3 4
Læmp 3-Tjua 6
Eggkleiva 2-Klefstadhaugen 1 1
Melhus 1-Plattbom 1 3
Glåmos-Klefstadhaugen 2 6
Mjuken 1-Tjua 2 4
Mjuken 1-Tjua 2 4
Korsvegen 3-Melhus 2 3
Melhus 3-Olderdalen 1 1
Mjuken 1-Tjua 2 4
Glåmos-Klefstadhaugen 2 6
Korsvegen 3-Melhus 2 3
Melhus 3-Olderdalen 1 1
Korstad 2-Vestsida 2 4
Korstad-Kølmoen 1 3
Heimdal 5-Stjørdal 1
Korstad 2-Vestsida 2 4
Korstad-Kølmoen 1 3
Heimdal 5-Stjørdal 1
Brannåsen-Treff 1 6
Korsvegen 1-Vestsida 1 4
Grønberg 1-Ilkast 3
Frosta-Kølmoen 2 1
Brannåsen-Treff 1 6
Korsvegen 1-Vestsida 1 4
Grønberg 1-Ilkast 3
Frosta-Kølmoen 2 1
Grønberg 2-Trods 4
Heimdal 2-Hyttfossen 6
Likast-Læmp 1 3
Bjørkhaugen 1-Heimdal 1 1
Grønberg 2-Trods 4
Heimdal 2-Hyttfossen 6
Bjørkhaugen 1-Heimdal 1 1
Likast-Læmp 1 3
Heimdal 5-Korstad 4
Korstad 2-Vestsida 3 1
Kølmoen 1-Treff 2 3
Heimdal 5-Korstad 4
Kølmoen 1-Treff 2 3
Korstad 2-Vestsida 3 1
Eggkleiva 2-Plattbom 1 4
Klefstadhaugen 1-Melhus 1 6
Eggkleiva 1-Tor-Tur 1 1
Tjua-Treff 3 3
Eggkleiva 2-Plattbom 1 4
Klefstadhaugen 1-Melhus 1 6
Eggkleiva 1-Tor-Tur 1 1
Tjua-Treff 3 3
Melhus 2-Melhus 3 6
Korsvegen 3-Olderdalen 1 4
Klefstadhaugen 2-Mjuken 1 3
Læmp 2-Tjua 2 1
Melhus 2-Melhus 3 6
Melhus 2-Melhus 3 6
Korsvegen 3-Olderdalen 1 4
Læmp 2-Tjua 2 1
Klefstadhaugen 2-Mjuken 1 3
Individuelt A-Individuelt B 6
Klefstadhaugen 4-Vestsida 2 4
Individuelt A-Individuelt B 6
Heimdal 4-OIF Skotthyll 1
Klefstadhaugen 3-Stjørdal 3
Individuelt A-Individuelt B 6
Klefstadhaugen 4-Vestsida 2 4
Heimdal 4-OIF Skotthyll 1
Klefstadhaugen 3-Stjørdal 3
Korsvegen 2-Treff 1 4
Korsvegen 2-Treff 1 6
Frosta-Ilkast 6