TRONDHEIM
2020
1 DIVISJON
5'ER LAG
LagKSUTSUMSnittP

TRONDHEIM
2020
2 DIVISJON
5'ER LAG
LagKSUTSUMSnittP

TRONDHEIM
2020
3 DIVISJON
3'ER LAG
LagKSUTSUMSnittP

TRONDHEIM
2020
VETERANSERIEN
3'ER LAG
LagKSUTSUMSnittP