TRONDHEIM
2021
1 DIVISJON
5'ER LAG
LagKSUTSUMSnittP

TRONDHEIM
2021
2 DIVISJON
5'ER LAG
LagKSUTSUMSnittP

TRONDHEIM
2021
3 DIVISJON
3'ER LAG
LagKSUTSUMSnittP

TRONDHEIM
2021
4 DIVISJON
3'ER LAG
LagKSUTSUMSnittP

TRONDHEIM
2021
VETERANSERIEN
3'ER LAG
LagKSUTSUMSnittP