Til alle klubber, kretsstyrer, og forbundsstyret

På grunn av bestilling av mat til årsmøtet må vi tidligst mulig få en oversikt over hvor mange som kommer. 

Vi ber om at denne seddel utfylles og leveres innen dato fastsatt av NSF.

Følgende stemmeberettigede personer møter til:

Forbundstinget

FULLMAKTSEDDEL

 

Klubb/krets navn

 

Delegat

Navn
1
2
  Bekreftes herved av klubb/krets formann
 

Dato

Sted

Mangler du kode kontakt NSF

Kode:

© Jon Håvard Hansen - NSF 2024