TIL BRUK FOR KONTROLLØR VED NM

 

 

Kort instruks:

 

1)     Påse at skotthyllbanen er klar til bruk og at hyller er på plass, at publikum er i riktig avstand fra kastsektoren.

 

2)     Meld fra til skriveren når punkt 1 er i orden.

 

3)     Oppmerksomheten til kontrolløren skal først og fremst rettes mot kasteren og påse at han forholder seg til NSFs gjeldende regelverk. Dernest om verdien på treffet og at dette blir notert riktig på resultatskjemaet. Konferer med skriver ved eventuell tvil.

 

4)     Opptre på samme vis som under punkt 6 ved skrivers instruks. Gjør greie for hva et eventuelt regelbrudd medfører. Ved protester henvises til NM jury.

 

5)     Signer resultatskjemaet ved siden av skrivers navn.

 

6)     Kontroller at alt utstyr er på plass etter endt kamp.

 

7)     Hvis nødvendig - vær skriver behjelpelig med eventuelle forespørsler etter endt kamp.