TIL BRUK FOR SKRIVER VED NM

 

 

Kort instruks:

 

1)         Gå bort til lag A.

 

2)         Kontroller lagoppstilling. Gjør laget klar over at eventuelle klager på sluttresultat eller avgjørelser i løpet av kampen, skal framsettes skriftlig til NM - jury og leveres til NM  sekretariatet umiddelbart etter endt kamp. Papir og blyant kan forøvrig fåes samme sted.

 

3)         Gå bort til lag B og gjenta punkt 2.

 

4)         Sett kampen i gang etter først å ha fått klarsignal fra kontrollør.

 

5)         Oppmerksomheten til skriveren skal først og fremst rettes mot hvilken verdi treffet av hylla representerer. Dernest om kasteren opptrer i henhold til NSFs gjeldende regelverk. Konferer med kontrollør ved eventuell tvil.

 

6)         Ved brudd på reglementet, gjør greie for sitasjonen og hva bruddet medfører. Ved eventuelle protester, henvis til NM jury.

 

7)         Meld fra når 2 kast gjenstår ved 15 og 30 kast.

 

8)         Regn sammen sluttresultatet, og påse at du og kontrolløren signerer resultatskjemaet før innlevering til NM sekretariatet. Vær rask ved innlevering av skjemaet.