SKJEMA FOR REKORDREGISTRERING

 

Under henvisning til kasting den  ____/____-_____  mellom følgende lag:

 

___________________________  og  ___________________________

 

Seriekamp/cupkamp/mesterskap (stryk det som ikke passer).

 

 ____________________________ søker herved om følgende godkjenning;

 

Kretsrekord / Mesterskapsrekord / Norgesrekord (stryk det som ikke passer).

 

3 manns lag: ___   5 manns lag: ___   10 manns lag : ___

 

Herrer / Veteran: ___ / ___    Damer / Veteran: ___ / ___  Junior: ___                 

Individuelt: ___     Poengsum: ___________poeng.

 

Klubben / lagets  eller  rekordsetter (e) navn og adresse:

    

 

 

KOPI AV KASTESKJEMA MÅ VÆRE VEDLAGT, DETTE SKAL VÆRE SIGNERT / ATTESTERT AV MINST 1 REPRESENTANT FRA HVER KLUBB ELLER AV LEDER  I  ARRANGEMENTSKOMITEEN.

 

SKJEMAET SKAL SENDES TIL DEN KRETS SOM KLUBBEN ELLER KASTEREN HØRER TIL. KRETSEN SKAL SENDE DETTE VIDERE TIL FORBUNDET UTEN OPPHOLD HVIS DET ER EN NORGESREKORD.

DET VISES  FOR ØVRIG TIL REGLENE I HÅNDBOKEN.

 

Sted: ____________________________           Dato: ____/____-____.

 

For  Klubben: ____________________________________.