meny_left

NSF ADMIN

LOGG INN

STYRET

2017

Leder

Svein Myhre 

 

Nestleder

Leif Løvseth

 

Sekretær

Harald Pettersen

 

Kasserer

Bjørnar Røvik

 

Styremedlem 1

Knut Andersen

 

Styremedlem 2

Jon Håvard Hansen

 

Varamedlem

Anne Mette Sæterbakk

 

ANSVARLIGE

2016

Websider

Inge Dragsnes

 

Resultater 

Orkla krets

Harald Pettersen

 

Resultater Trondheim krets

Inge Dragsnes  

 

Resultater 

Møre krets

Bertil S. Dyrnes

 

Resultater 

Stjørdalserien

Sissel Solvold

 

Resultater 

Inntrønderserien

Olav Skogseth

 

 

Generelle regler for skotthyll.

Generelle regler for skotthyll.

1. Alle kastere bes sette seg grundig inn i reglene slik at missforståelser kan unngås.

2. Salg og bruk av alkohol og andre rusmidler i forbindelse med skotthyll arrangementer er forbudt. Arrangerende klubb og NSF er ansvarlig for at dette overholdes.

3. Banens mål og lengde:

a) En bane består av to platter. Hver platt skal ha en lengde på 5 m og en bredde på 0,6 m.

b) Banene plasseres vannrett på et slett, planert underlag i samme høyde. De plasseres rett etter hverandre og av- standen mellom plattenes forkant skal være 11 m.

c) Avstanden mellom plattenes forkant, skal være 8,5 m, for juniorer t.o.m. 12 år.

d) Banene bør ha et belegg.

e) Baner som skal legges permanent, skal legges på en slik måte at det blir minst mulig svikt.

f) Minsteavstanden mellom to baner skal være 4,5 m. Dette gjelder også når man skal legge ned baner ved større turneringer.

g) Skanser som settes opp ved større turneringer, bør settes så nær plattens bakkant som mulig i V-form, minimum 0,5 m fra hjørnene.

4. Munkene og plassering av disse.

a) Munkene lages av hardt treslag (som regel tørr bjørk). De skal dreies og ha en diameter på 8 cm. I øvre ende skal de være kuleformet. Det skal være tre forskjellige høyder på munkene: 10`er-munken skal være 20 cm høy, 20- munken 25 cm høy og 30-munken 30 cm høy.

b) Det plasseres tre munker på hver platt. De plasseres slik at senter av den første munk (10-munken) kommer 2 m. fra for- kant av platten. Deretter plasseres 20-munken og 30-munken. Avstanden mellom hver munk skal være 1,25 m. fra senter til senter. Munkene skal stå på en tenkt senterlinje på banen. Punktene hvor munkene skal stå, skal av merkes på platten.

c) Alle munkene som benyttes i turneringer i NSF`s regi skal være merket fra NSF. Klubber som ikke etterkommer dette, vil miste sine poeng i serie- og cupkamper. Ved andre arrangement i NSF`s regi vil det bli vurdert annen straff i henhold til vedtektenes §11.1 og 11.2.

5. Hylla. Hylla er en rund støpejernsplate med en diameter 12,5 cm og tykkelse 0,7 cm. Den skal veie ca. 920 gram. Minihylla skal veie ca 650 gram med en diameter på 10,5 cm. På øvre side skal den være helt slett med en skarp kant. Undersiden skal også være slett, men med en avrundet kant.

6. Kasterens plass og bevegelser på banen.

a) Høyrehåndskastere har plattens venstre banedel til rådighet. På samme måte har venstrehåndskastere den høyre banedel til disposisjon.

b) Junior over 16 år og herrer senior, har ikke lov til å gå lenger fram enn til 10-munken. (Markeringslist skal ligge foran 10-munken). Juniorer, ut det året de fyller 16 år, damer og veteraner kan gå fram til plattenes forkant.

c) Hvis klubbene i kretsen er enige i det kan juniorer under 16 år, damer og veteraner delta på herrelag i de laveste divisjoner i kretsen. Disse kan da kaste fra hold de normalt gjør. Ved åpningscup, cup og NM-senior må alle som kan delta på herrelag kaste fra herreholdet.

d) Deltakere i serie for blandalag forholder seg til disse regler etter hvilke klasser de normalt hører inn under. I egne serier hvor det deltar bare blandalag, skal hvert enkelt lag bestå av kastere fra minst to klasser, enten det er lag for 3 eller 5 delt.

e) Som junior kan en kaste ut det året man fyller 18 år. Dette gjelder i alle turneringer. Som veteran kan kaste fra det året man fyller 60 år når det gjelder serie og cup og andre turneringer. Veteraner og lag for veteraner kan bestå av både damer og herre, også blanding. I NM for veteraner er det en klasse for kastere mellom 50 og 60 år, og en mellom 60 og 70 år og en klasse for di over 70 år.

7. Godkjent kast.

a) – Når munkene faller etter berøring av hylla eller som direkte årsak av dette.

b) – Når munken faller ved at en annen munk eller hylla tar dem med seg etter at den første er truffet av hylla. Dog kan denne munken eller hylla ikke vært nedpå utenfor banen før den tar en ny munk med seg.

c) – Når munken etter fall blir stående på banen.

d) – Selv om en river 20- og/eller 30 munken på den platten det kastes fra.

e) – Det som faller om hylla lander oppå platten (skrellkast).

8. Ikke godkjent kast.

a) Når markeringslist berøres, tråkkes på eller mangler.

b) Når tenkt senterlinje overtråkkes av kaster i bevegelse. Denne regel faller bort i det hylla forlater hånden.

c) Når deltaker i herrer senior eller junior over 16 år river 10- munken under kasting.

d) Når hylla faller ned utenfor platten før den river en eller flere munker.

9. Opphold på plattene.

a) Under kasting skal kun èn kaster befinne seg på platten.

b) Det er ikke lov å hente sin, eller andres hylle, før motstanderne er ferdig med sin omgang.

c) Det er ikke tillatt å oppholde seg bak vantet idet motstanderen avgir sine kast.

d) Under kasting fra den andre platten er man selv ansvarlig for å unngå og bli truffet av hyller og munker. Det manes til forsiktighet, spesielt ved store turneringer.

e) Overtredelse av denne regel, skal ved gjentagelse og etter advarsel føre til diskvalifikasjon og bortvisning.

10. Markeringslist.

a) Markeringslisten skal være en list som er minst 60 cm. lang.

b) Listen skal plasseres foran 10`er munken i herreklassen og juniorer 17-18 år, alle andre klasser, skal lista ligge foran på platten.

c) Den skal alltid benyttes på arrangement i kretsens/forbundets regi.

11. Poeng:

a) Munkenes verdi: 10p. er 20cm, 20p. er 25cm og 30p. er 30cm.

b) Ved poenglikhet i individuell kasting, gjelder følgende rangering: Antall treff totalt, så antall 60 kast, 50 kast, 40 kast, 30 kast, 20 kast og 10er kast.

c) Ved poenglikhet ved lagkasting, gjelder følgende rangering: Antall treff totalt, så antall 60 kast, 50 kast, 40 kast, 30 kast, 20 kast og 10er kast på laget.

d) Ved poenglikhet i serie og cup er det egne regler.

meny_høyre

NSF ARRANGEMENTNSF arrangement 2018


Åpningscup 2018 Vestsida
? aprilNM 2018 Frosta
31.august – 02. septemberSluttspill 2018 Verdal
? september


fot

 

Copyright 2018 Norges Skotthyllforbund

Webmaster  Jon Håvard Hansen